ការផ្សព្វផ្សាយ

  • ទ្វាររអិលដែលគ្មានស៊ុមថ្មីរបស់ហ្វុនហ្សេន ២៥ កំពុងមកដល់

    ទ្វាររអិលដែលមិនមានស៊ុមថ្មីចំនួនបួនគឺ Finzone25 នឹងមាននៅខែឧសភាឆ្នាំ ២០២០ ។ ដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យអតិថិជនថ្មីនិងចាស់រីករាយនឹងផលិតផលថ្មីនេះយើងធ្វើយ៉ាងពិសេសនូវគោលនយោបាយផ្សព្វផ្សាយដូចខាងក្រោមៈប្រសិនបើការដាក់ប្រាក់អាចត្រូវបានបញ្ជាក់និងបង់នៅខែកុម្ភៈដើម តំលៃ ១៦០ ដុល្លារអាមេរិច / ម៉ែល ...
    អាន​បន្ថែម